SLUŽBY A CENY

Vedení účetnictví

 • služby účetnictví daně a mzdyZaúčtování všech účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku
 • Vedení hlavní knihy
 • Vedení pokladní knihy
 • Vedení knih pohledávek a závazků
 • Sestavení měsíční a roční uzávěrky
 • Zpracování DPH
 • Dle individuálních potřeb zákazníka vedení dalších účetních agend
 • Archivace účetnictví včetně zpracování skartačního návrhu příslušnému orgánu
 • Součást měsíčního paušálu – odvoz dokladů z vaší společnosti, zajištění komunikace s příslušnými orgány včetně donášky dokladů na příslušný úřad
 • Zpracování roční uzávěrky a daňového přiznání  je součástí měsíčního paušálu

Zpracování mezd

 • Měsíční zpracování mezd včetně výstupních sestav pro odvody
 • Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Zpracování přehledu ročního vyúčtování záloh daně ze závislé činnosti a srážkové daně zaměstnavatele
 • Roční vyúčtování záloh daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • Zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • Zastupování zákazníka při kontrolách na příslušných orgánech
 • Zpracování ročního hlášení o odvodech povinného podílu na zaměstnávání zdravotně postižených pro úřad práce
 • Zpracování čtvrtletního přehledu odvodu zákonného pojištění za zaměstnance

Personální služby

 • Vypracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
 • Personální poradenství  při ukončení pracovních poměrů
 • Poradenství v rámci nastavení firemních personálních procesů
 • V rámci personalistiky zajišťujeme hodnocení zaměstnanců dle předepsaných kritérií

Daňové poradenství

 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Zajistíme odklad daňové povinnosti e spolupráci s naším daňovým poradcem

CeníkCeník účetnictví a zpracování mezd

Vedení účetnictví
Měsíční paušál do 100 dokladů 1.500.-Kč
Měsíční paušál do 200 dokladů 2.500.-Kč
Měsíční paušál nad 200 dokladů dohodou

 

Mzdová agenda
Malé firmy do 25 zaměstnanců, měsíčně za jednoho zaměstnance 150.-Kč
Velké firmy nad 25 zaměstnanců, měsíčně za jednoho zaměstnance 200.-Kč